THE GULU

THE GULU標籤文章,共有2則THE GULU相關的文章

【武漢肺炎】手機App攞籌買口罩?「THE GULU」5步攞籌教學(內附圖文解說)
健康資訊.醫療新聞.新冠肺炎
4 years ago

【武漢肺炎】手機App攞籌買口罩?「THE GULU」5步攞籌教學(內附圖文解說)

武漢肺炎疫情持續,市民經常都要「排口罩」。近日,日本城、Sasa等聯同「THE GULU」合作推出拎...

【武漢肺炎|口罩】手機 App拎籌買口罩 「THE GULU」5步攞籌教學(內附圖文解說)
健康資訊.醫療新聞.新冠肺炎
4 years ago

【武漢肺炎|口罩】手機 App拎籌買口罩 「THE GULU」5步攞籌教學(內附圖文解說)

武漢肺炎疫情下,大批市民經常排隊買口罩。日本城及Sasa聯同本地應用程式「The Gulu」合作,推...